Kadının Yaratılışı

Hesiodosun hem "Theogonia" hem de "İşler ve Günler" adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi, Ortadoğu ve özellikle Sami kaynaklı olsa gerek, çünkü ilk kadının yaratılışı, yani Adem'le Havva efsanesinin Yunan mitolojisine aktarılmış bir kopyasına benzer. Kadını her kötülüğün, her dert ve belanın başlangıcında görmek Yunan görüşlerine pek uymaz, nitekim Hesiodos'tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır. Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser, gülümser dünya görüşü ağır basmış, karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığı da silip süpürmüştür. Hesiodos'un yansıttığı akım başka çağ ve ülkelerin sanatlarını etkilemiştir.

Tanrılar yeraltına gizlemiş besinleri.

Yoksa insan bir gün çalışıp rızkını sağlar,

Sonra bir yıl sırt üstü yatardı

Asar bırakırdı sabanını ocak başında,

Çözerdi çiftini çubuğunu, öküzlerini.

Zeus kızınca Prometheus'a

Kendini aldatan o sivri akıllıya,

Sakladı varını yoğunu insanlardan,

O gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu,

Zeus gizledi besini insanlardan.

Ama İapetos'un güçlü oğlu Prometheus

çaldı Zeus'un ateşini insanlar için,

sakladı onu narthex'ının içinde

Prometheus'un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği akıl onları şımartınca Zeus o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan insan topluluğuna ceza vermek istedi ve onlara kadını gönderdi.

Kızdı bulut devşiren Zeus, dedi ki ona:

"İapetos oğlu, sivri akıllı kişi,

seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın diye,

ama bil ki dert açtın kendi başına da

öyle bir bela salacağım ki insanlara,

sevmeye okşamaya doyamayacaklar bu belayı"

Böyle dedi ve kah kah güldü insanların ve tanrıların babası.

Namlı şanlı Hephaistos'u çağırdı hemen:

"Bir parça toprak al, suyla karıştır

içine bir insan sesi koy, insan gücü koy,

bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin,

bedeni güzelim genç kızlara.

Athena sende ona el işlerini öğret.

Nur topu Aphrodite, sen de büyülerinle kuşat onu,

İstekler, arzularla tutuştur gönlünü.

Yüz gözlü devi öldüren Hermeias, sen de

Bir köpek yüreği, bir tilki huyu koy içine."

Zeus, oldukça başarılı bir usta olan oğlu Hephaistos'tan kadını yaratmasını istedi. Hephaistos babasının isteği üzerine çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı.

Olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan Aphrodite'in vücudunu model olarak kullanmıştı. Heykel bitince onun kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. O zaman heykelin gözleri açıldı. Kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. Onu süslemek için bütün tanrılar ve tanrıçalar yardım ettiler. Herkes kendisinden ona bir şey armağan etti ve ona Rumca "bütün armağan" anlamına gelen Pandora adını taktılar. Athena ona güzel bir kemer, süslü elbiseler verdi. Letafet perileri Kharites beyaz göğsüne parlak altın gerdanlık taktılar. Aphrodite başına güzellikler saçtı. Güzel saçlı Horalar ilkbahar çiçekleriyle onu süslediler. Hermes Pandora'nın kalbine, hıyanet ve aldatıcı sözler yerleştirdi. 

Böyle dedi Zeus, onlar da yaptılar dediğini:

Koca Hephaistos, topal tanrı hemen

Bir kız biçimine soktu toprağı.

Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline.

O canım Kharitler ve o güzelim Peitho

Altın gerdanlıklar taktılar boynuna.

Horalar bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını,

Hermeias doldurdu göğsüne yalanı dolanı,

Uzaktan gürleyen Zeus'un oluyordu isteği,

Ses koydu içine o tanrılar kılavuzu

Ve Pandora adını taktı.

Pandora demek "bütün tanrıların armağanı" demekti,

Çünkü bütün Olympuslular insanların başına bela etmişti onu.

Tanrıların babası bela etmişti onu.

Zeus da ona esrarlı bir kutu armağan etti ve ona dediki; 

"Sakın verdiğim kutuyu açma, içindeki iyi şeyler uzaklara kaçar ve onların yerine fenalıklar gelir, seni rahatsız ederler. Bu kutuyu iyi sakla bütün insanların saadeti ve felaketi bu kutunun açılıp açılmamasına bağlıdır."

Böyle dedikten sonra baş tanrı ilk kadını yeryüzüne indirdi ve Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gelin olarak gönderdi.

İnsanlar arasındaki yaşamına devam eden Prometheus, Zeus'un hala kendisine bir kötülük yapabileceğini biliyordu ve bu yüzden kardeşi Epimetheus'u uyarmıştı:

"Sakın tanrılardan hediye kabul etme ! "

Prometheus kardeşine Zeus'dan hiç bir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora'nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi.

Tanrılar babası kurunca bu düzeni,

Epimetheus'a gönderdi Pandora'yı

Kılavuz tanrı Hermeias'la

Epimetheus unuttu Prometheus'un dediğini:

"Zeus'tan armağan alma" demişti ona Prometheus,

"Alırsan, ölümlüleri derde sokarsın" demişti.

Armağanı aldı ve alınca anladı

Başına bela aldığını.

Pandora da tıpkı tüm kadınlar gibi doğuştan meraklı olduğundan dünyaya gelir gelmez kutunun içinde ne olabileceğini düşünmeye başladı ve Zeus'un uyarısını unutarak kutuyu açtı. Kutunun içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan, riya gibi insanları rahatsız edecek ve onları felakete sürükleyecek ne kadar kötülük varsa hepsi açılan kutudan kuşlar gibi uçuştular. Pandora hatasını anlayarak biraz sonra kutuyu kapadı ancak kutuya kapatılan kötülüklerin arasında, insanları yaşatacak, teselli edecek "ümit" te vardı. Fakat ümit dışarı çıkamamış kutuda kalmıştı...

Böylece Zeus ilk kadını beraberinde kötülüklerle dolu bir kutuyla yeryüzüne yollayarak insanlardan intikam almıştı.

Eskiden insanoğulları bu dünyada

Dertlerden kaygılardan uzak yaşarlardı,

Bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları.

Pandora açınca kutunun kapağını,

Dağıttı insanlara acıları, dertleri.

Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık

Kapağı açılan dert kutusundan.

Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı,

Böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus .

O gün bugündür insanların başı dertte,

Toprak bela doludur, deniz bela dolu,

Geceler dert doludur, gündüzler dert dolu,

Belalar başıboş dolaşır sessizce

Ölümlülerin çevresinde,

Derin düşünceli Zeus ses vermedi onlara

Sessizce gelişlerini duymasın diye insanlar.

Görüyorsun ya Zeus'un dilediğine karşı konmaz.

 

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü

Hesiodos, İşler ve Günler

 

 

Back ] Home ] Up ] Next ]